מטרות ויעדים

חזון המעגל

 מטרות ויעדים של ארגון מעגל נשים ישראל

לפעול למען קידום, ידע וקידמה באמצעות חברות ושירותים למען החברה.

  • לקדם ולפתח את רעיון מעגל נשים באמצעות פעילות מקומית במטרה להגדיל את מספר המעגלים ובאמצעות קשרים בינלאומיים לכינון שלום ורצון טוב.
  • להיות פעילה בחיי הקהילה ובשירותי צדקה בזיקה לארגון ‘שולחן עגול ישראל’.
  • לקדם את המטרות הנ”ל באמצעות עריכת הרצאות, פגישות, דיונים ומגוון אמצעים אחרים.
  • להבטיח מקורות כספיים להשגת המטרות והיעדים הנ”ל.
  • להיות בלתי תלוי וללא זיקה פוליטית.

המוטו של הארגון FRIENDSHIP & SERVICE  – חברות ועשייה