כיצד הארגון פועל?

הארגון פועל באמצעות קבוצות נשים כשכל קבוצה נקראת ‘מעגל’.

המעגל מונה כ-20 נשים ופועל כיחידה אוטונומית (עמותה רשומה) במסגרת ארגון העל הנקרא “מעגל נשים ישראל”. מדי שנה בוחר כל מעגל את השותפים והפרוייקטים בקהילה, למענם הוא פועל. אנו פועלות בכל רבדי האוכלוסייה, לרבות: ילדי פנימיות, נערים ונערות בסיכון, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, חיילים, קשישים, נשים מוכות ועוד.

המעגלים מגייסים משאבים למען הפרוייקטים בקהילה ומספקים מענה לצורכיהם. גיוס המשאבים נעשה על-ידי אירועי התרמה, גיוס חסויות ותרומות.

חברות המעגלים תורמות מזמנן, מכישוריהן ומהכשרתן ורותמות לפעילויות בני משפחה, חברים ועוד אנשים טובים בדרך…

בנוסף לפרוייקטים של כל מעגל, בכל שנה נבחר גם פרוייקט ארצי שבו לוקחים חלק כל המעגלים.

שלוש פעמים בשנה נפגש הבורד המורחב (צוות הבורד הארצי + יו”ריות של המעגלים וסגניות) לישיבה שבה אנו מציגות פעילויות ודנות בפרוייקטים עתידיים. בסוף כל שנת פעילות מתקיימת ישיבה שנתית מסכמת שמציגה את כל הפעילות והעשייה של השנה שהסתיימה ובוחרת בורד החדש שפותח שנה חדשה.

כחלק מהמוטו של הארגון העולמי אליו אנו שייכות, במקביל לעשייה ולנתינה שלנו, אנו משקיעות בחברותא ועורכות בכל שנה מפגשים של כל חברות המעגלים. מפגשים אלו מטעינים מצברים להמשך עשייה ויוצרים חיבורים בין חברות המעגלים השונים להעצמה שלנו כארגון ארצי.


מבנה הארגון

בראש הארגון הארצי עומד הועד הארצי הכולל: נשיאה, סגנית, מזכירה, גזברית, אחראית אתר אינטרנט ודוברת. מתחת לארגון הארצי פועלים המעגלים השונים כשבראש כל מעגל: יו”רית, סגנית, מזכירה וגזברית.
מדי שנה בוחרות חברות המעגלים ועד מעגלי חדש וכן ועד ארצי חדש.

lci-sutict