אודות

ארגון “מעגל נשים” הוא ארגון התנדבותי, בינלאומי, א-פוליטי של נשים צעירות בגילאי 18-45 שמטרתו:
חברות ונתינה, הגברה ועידוד מעורבותן של נשים צעירות, מתרבויות ורקע שונה בחיי הקהילה ולקיחת חלק בפעילות ציבורית, תוך שמירה על יחסי חברות הבנה וכבוד הדדי.


מבנה הארגון

בראש הארגון הארצי עומד הועד הארצי הכולל: נשיאה, סגנית, מזכירה, גזברית, אחראית אתר אינטרנט ודוברת. מתחת לארגון הארצי פועלים המעגלים השונים כשבראש כל מעגל: יו”רית, סגנית, מזכירה וגזברית.
מדי שנה בוחרות חברות המעגלים ועד מעגלי חדש וכן ועד ארצי חדש.

lci-sutict